ПРЕГРАДИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
СПИРАЛО-ВЪЖЕНИ МРЕЖИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ВИСЯЩИ СКАЛНИ БЛОКОВЕ
ЗАЩИТА ОТ ПРИРОДНИ ОПАСНОСТИ
ПРЕГРАДИ ЗА НАНОСИ
ПРЕГРАДИ И ЕКРАНИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
Габиони
Габионни матраци
Геоклетки-PRS

Проекти за защита от природни опасности в Сочи 2014 г.

 

   Система ТЕССО® за стабилизиране на откоси при изграждането на пътища към туристически обекти Изградена е пасивна завеса за падащи камъни - системата SPYDER® за защита на път за достъп до ски писти
   
 Преграда за защита от плитки свлачища SL-150 за защита на новоизграден път Обезопасяване на долна част на ски зона чрез изграждане на каскада от 7 прегради за защита от насноси UX180-Н6    
   
  Изградена бе каскада от прегради UX180-H6 с цел защита на енергийсни съоръжения от наносни потоци

  

Месец след инсталирането, 1000м3 наносен поток бе успешно спрян от първата от каскадата прегради.

 

Партньори

GEOBRUGG
KICIMAN
PRS
а.р.а.с.