ПРЕГРАДИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
СПИРАЛО-ВЪЖЕНИ МРЕЖИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ВИСЯЩИ СКАЛНИ БЛОКОВЕ
ЗАЩИТА ОТ ПРИРОДНИ ОПАСНОСТИ
ПРЕГРАДИ ЗА НАНОСИ
ПРЕГРАДИ И ЕКРАНИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
Габиони
Габионни матраци
Геоклетки-PRS

Продукти


МРЕЖИ ОТ СПИРАЛОВИДНО ВЪЖЕ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ВИСЯЩИ СКАЛНИ БЛОКОВЕ

 

SPIDER® предпазва от откъсване на скални блокове

 
Устойчивата мрежа от спираловидно въже SPIDER®, направена от високоякостна 4 мм. тел, успешно укрепва нестабилни и надвиснали скални блокове, единични големи камъни с неправилна форма и скални блокове в изветрели участъци.  SPIDER® стабилизира големи скални площи с помощта анкери и окантващи въжета. Отделните нестабилни скални блокове се омрежват със спирално-въжената мрежа и се анкерират през окантващите въжета.
 
Компоненти 
 
Системата за защита при висящи скални блокове SPIDER® се състой от:
 
   
спирало-въжена мрежа SPIDER®     почвени гвоздеи и анекри, планки тип "лапа" (като стандартно анкериране)
 
► окантващи и временни въжета;
► елементи за свързване на мрежата.   
 
Оразмеряване
 
Защитната система SPIDER® се оразмерява, за всеки конкретен скален блок, с помощта на програмата RUVOLUM® ROCK.
 
Изпитвания
 
Обстойни полеви изпитвания потвърждават практическото приложение на срирало-въжените мрежи за защита SPIDER®. Те дават възможност поведението им да бъде изследвано в максимално доближаващи се до реалните условия, както и да бъде анализирана взаимовръзката между отделните компоненети на системата и зададените параметри, нивото на предаване на силите между нестабилните скални блокове, посредством мрежата, през отделните точки на анкериране, в условия 1:1 и при различни гранични стойности.
 
Полагане
 
SPIDER® се полага на рула с ширина 3,5 м. и дължина 20 м. С помощта на SPIDER® планките тип "лапа" спирало-въжената телена мрежа се разпъва около скалните блокове. Анкерира се в кухини и нисши посредством скални гвоздеи или скални анкери. В зависимост от вида на скалата може да се използва и вторична мрежа.
 
Предимства в сравнение с анкерирани покрития от торкет и метални въжени мрежи 
 
► възможност за избор на местоположението на анкерите;
► бързо полагане на сриралната телена мрежа дори и при големи площи;
► подходящи и като допълнителна защитна мярка на вече съществуващи укрепителни съоръжения.
 

Партньори

GEOBRUGG
KICIMAN
PRS
а.р.а.с.