ПРЕГРАДИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
СПИРАЛО-ВЪЖЕНИ МРЕЖИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ВИСЯЩИ СКАЛНИ БЛОКОВЕ
ЗАЩИТА ОТ ПРИРОДНИ ОПАСНОСТИ
ПРЕГРАДИ ЗА НАНОСИ
ПРЕГРАДИ И ЕКРАНИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
Габиони
Габионни матраци
Геоклетки-PRS

Продукти


ТЕССО® екрани за защита от падащи камъни

ТЕССО® екрани за защита от падащи камъни

ТЕССО® екрани за защита от падащи камъни

TECCO® екрани за защита от падащи камъни: Основната алтернатива на скално анкериране, метални  мрежи и диагонални телени мрежи

Динамичните прегради за защита от падащи камъни (сертифицирано поглъщане на енергия до 5000 kJ) са доказали своята роля на изпитана и най-икономична защита от падащи камъни. Въпреки това в случай, където:

► зоната за улавяне е много малка;

► очакваната траектория на падане е много голяма;

► неконтролираното падане на камъни е нежелателно;

► очакваната кинетична енергия е много голяма.

Използването на прегради за защита от падащи камъни е невъзможно. В такива случаи анкерирането на откоса като укрепителна мярка в комбинация с високоякостната телена мрежа TECCO® може да бъде много ефективно, но при големи площи изисква повече средства. Вместо това, често се използват замрежавания с променлив успех:

► металните въжени мрежи със закрепена вторична мрежа са свързани с високи инсталационни разходи;

► оградните телени мрежи и шестоъгълните мрежи в повечето случаи са много слаби.

 

  TECCO® екрани за защита от падащи камъни: полеви и лабораторни изпитвания

Като основа за точно и специфично за обекта оразмеряване, са направени множество изпитвания:

► носимоспособността на мрежата е установена в серия от изпитвания в Регионалния Tърговски Баварски Институт LGA (Landesgewerbeanstalt) в Германия и в университета на Кантабрия в Испания;

► връзките на мрежата TECCO® с носещото въже и въжения анкер са изпитани в опитна рамка при 15 различни опитни настройки с измерване на сила и деформация. Симулира се падане на камъни чрез удар на скален блок под ъгъл от 30 градуса върху мрежата TECCO®. За това изпитване, вместо падащ между скалата и мрежата камък, е избрано свободно падане в мрежата TECCO®. Измерените сили и устойчивост на мрежата, се използват като основа при оразмеряване на конкретни защитни мерки. Съгласно независимо проучване, тези стандартни замрежвания са най-подходящи за размер на камъните до 0.6 x 0.6 x 0.6 m.

 

TECCO® екрани за защита от падащи камъни: 5 компонента, събрани в една система

Стоманена телена мрежа TECCO® - Изключително здрава, легирана, високоякостна стоманена тел с диаметър 3 или 4 мм, оплетена на мрежа с тесни ромбоидни отвори, които правят излишно закрепване на вторична мрежа. Мрежата се доставя на рула с размери 3.5 x 30 м, което позволява по-бързо полагане при големи площи.

Въжен анкер  - Устойчив на удар. Направен е от високоякостна стоманена тел с якост на опън 1770 N/mm2 и въжен клуп с двойна стоманена тръба за антикорозионна защита. Допуска направлението на силите да се отклонява до 30° от оста на анкера. Предлага се с дължини от 1.5 до 10 м.

Стоманени въжета - За носещи въжета, свързващи въжета и странични носещи въжета, хоризонтално или успоредно на откоса. Свързват се към въжените анкери с помощта на кламфи.

Въжени кламфи - Свръзка на въжетата съгласно DIN 1142.

Шекели - Свръзка на носещото въже с въжения анкер.

 

Екрани за защита от падащи камъни TECCO®: Предимства в сравнение с металните въжени мрежи

Екранът за защита от падащи камъни TECCO® предлага значителни ценови предимства в сравнение с решенията с диагоналните въжени мрежи:

► не е необходима вторична мрежа, която обикновено е нужна при екраните от метални въжени мрежи. Значително спестява материал и време за свързване на мрежата с въжетата;

► екранът против падащи камъни TECCO® се доставя на рула с размери 3.5 x 30.0 м, които са много по-лесни за работа и могат лесно да се развият по откоса;

► благодарение на размерите си, всяко руло TECCO® покрива 105.0 м2 , с което се намаляват връзките между съседните рула. Въжените мрежи са с размери само 3.66 x 7.32 м или 26.77 м2, което е около 1/4 от един панел TECCO®. Следователно броят свръзки при TECCO® е видимо по-малко в сравнение с въжените мрежи;

► благодарение на 3-размерната ромбоидна форма на мрежата, свързващото въже се плъзга през мрежата много лесно при минимално триене.

Партньори

GEOBRUGG
KICIMAN
PRS
а.р.а.с.