ПРЕГРАДИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
СПИРАЛО-ВЪЖЕНИ МРЕЖИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ВИСЯЩИ СКАЛНИ БЛОКОВЕ
ЗАЩИТА ОТ ПРИРОДНИ ОПАСНОСТИ
ПРЕГРАДИ ЗА НАНОСИ
ПРЕГРАДИ И ЕКРАНИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
Габиони
Габионни матраци
Геоклетки-PRS

Продукти


ТЪКАН ГЕОТЕКСТИЛ

ТЪКАН ГЕОТЕКСТИЛ

ТЪКАН ГЕОТЕКСТИЛ

Тъканият геотекстил GEOJUTEX® има редица приложения в жилищното и инфраструктурното строителство. Произвежда се от ленти  полипропиленови влакна чрез специален процес на тъкане. Характеризира се с висока якост при малко удължение. Якостта на опън на GEOJUTEX® варира от 10 до 80 kN/m, а стандартният цвят, в който се предлага е черен.

Тъканите геотекстили с якост на опън от 10 и 15 kN/m се досатвят на ролки с ширина 5,25 м, а останалите – 5,20 м (при стандартна дължина на ролката 100 м).
 
Тъканият геотекстил GEOJUTEX® е устойчив на микроорганизми, плесени, бактерии и редица химикали и има UV защита. GEOJUTEX® е екологосъобразен продукт, който не съдържа тежки метали или други вредни вещества. Характеризира се с отлични механични и хидравлични свойства и дълготрайност.
 
Тъканите геотекстили GEOJUTEX® са тествани съгласно всички приложими европейски стандарти, отнасящи се до геотекстилите. Производството им подлежи на стриктен конторл, както от страна на вътрешни лаборатории, така и от незавсими изпитващи инстути и е сертифицирано съгласно ISO 9001, ISO 14001 и OSHAS 18001. Заводът производител е регулярно одитиран от акредитирани компании и притежава FPC сертификати като резултат от направените проверки. Тъканите геотекстили GEOJUTEX® разполагат с СЕ знак за съответствие.
 
Дългогодишният опит и висококачествените материали, използвани при производството правят тъканият геотекстил GEOJUTEX® подходящо решение на широк кръг инженерни проблеми в областта на:
 
► Пътното и ж.п. строителство - за заздравяване на основи при слаби почви в строителството на временни и постоянни пътища, жп и трамвайни линии, летища, паркинги и др.;
► Заздравяване на насипи, откоси, речни брегове и др.;
► Изграждане на армо-насипи;
► Дренажни системи;
► Хидротехнически съоръжения.
 

 

Партньори

GEOBRUGG
KICIMAN
PRS
а.р.а.с.