ПРЕГРАДИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
СПИРАЛО-ВЪЖЕНИ МРЕЖИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ВИСЯЩИ СКАЛНИ БЛОКОВЕ
ЗАЩИТА ОТ ПРИРОДНИ ОПАСНОСТИ
ПРЕГРАДИ ЗА НАНОСИ
ПРЕГРАДИ И ЕКРАНИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
Габиони
Габионни матраци
Геоклетки-PRS

Продукти


СПЕЦИФИКАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

 Спецификации на геоклетките PRS-Neoweb®

 
PRS заедно с експерти в областта на геосинтетика (TRI, GRI, ASTM) прие нови методики за изпитване на геоклетките, които стъпват на широко използвани методики за изпитване на полимери в други индустрии. В допълнение към конвенционалните параметри, като якост на опън и здравина на шева, новаторските методи за изпитване използвани от PRS определят дългосрочното поведение и акумулираната пластична деформация в геосинтетиката при различни натоварвания, честотност и температури.
 
В зависимост от силите, действащи върху геоклетките при различни им приложения, необходимите характеристики на геоклетките са различни. Поради тази причина PRS разработи 4 различни категории. Това дава възможност да бъде направен оптимален избор на геоклетки, максимизирайки връзката цена/ефективност, подбирайки вида геоклетки, който в най-голяма степен отговаря на изискванията на проекта по отношение на показателите якост на опън и дълготрайност.
 
Този подход се различава от общоприетата практика за използване на стандартни, традиционни геоклетки (с различни размери и височини) за всякакъв вид откоси, пътища и подпорни стени, без да бъдат взети под внимание проектните изисквания, което от своя страна води до недостатъчно или пре-оразмеряване на конкретен проблем.
 
 

Категория А – за нормален наклон и скорост на потока, средна височина на подпорни стени и подложни пластове при изграждането на пътища;

 Категория В  - за стръмени откоси и сравнително висока скорост на потока, високи подпорни стени и краткотраен подложен пласт при изграждането на пътища;

 Категория С – по-стръмни склонове и висока скорост на потока, много високи подпорни стени и подложен пласт при изграждането на павирани пътища;

Категория D – за най-критичните скатове, канали, стени и приложения в пътното строителство, включително основен слой на асфалтови настилки.

Партньори

GEOBRUGG
KICIMAN
PRS
а.р.а.с.