ПРЕГРАДИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
СПИРАЛО-ВЪЖЕНИ МРЕЖИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ВИСЯЩИ СКАЛНИ БЛОКОВЕ
ЗАЩИТА ОТ ПРИРОДНИ ОПАСНОСТИ
ПРЕГРАДИ ЗА НАНОСИ
ПРЕГРАДИ И ЕКРАНИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
Габиони
Габионни матраци
Геоклетки-PRS

Продукти


Прегради от мрежи от пръстени

Прегради от мрежи от пръстени

Прегради от мрежи от пръстени

 Прегради от мрежи от пръстени за спиране на малки лавини и свличане на снежни маси

Благодарение на своето добро еласто-пластично деформационно поведение, преградите за защита от падащи камъни от мрежи от пръстени биха могли да предпазват от малки лавини обекти като ски писти и пътеки за достъп. Това доказва съвместно проучване на SLF / alpS / Фиеберун планински жп линии и Geobrugg, проведено през зимата на 2003 - 2005 г.. От съществено значение за осигуряването на ефективна защита са фактори като: 

► възможната максимална височина на снежната покривка ;
► очакваната снежна маса ;
► височината на преградата ;
► местоположението на преградата спрямо защитавания обект.
 

Партньори

GEOBRUGG
KICIMAN
PRS
а.р.а.с.