ПРЕГРАДИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
СПИРАЛО-ВЪЖЕНИ МРЕЖИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ВИСЯЩИ СКАЛНИ БЛОКОВЕ
ЗАЩИТА ОТ ПРИРОДНИ ОПАСНОСТИ
ПРЕГРАДИ ЗА НАНОСИ
ПРЕГРАДИ И ЕКРАНИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
Габиони
Габионни матраци
Геоклетки-PRS

Продукти


Два вида системи: VX / UX

Два вида системи: VX / UX

Два вида системи: VX / UX

 Два вида системи за разрешаване на всички случаи

В зависимост от спецификата на течението и обекта се изграждат две различни системи прегради за наноси. И при двете системи отвора в долната част осигурява свободното преминаване на вода. В случай, че наносния поток  достигне височина, по-голяма от тази на преградата, с помощта на горните носещи въжета и тяханта специфична форма, се образува точно определен сектор на оттичане. 

 
VX прегради: при тесни V образни корита 
 
При по-малки планински потоци, преградите за защита при наноси се анкерират за скатовете на коритата без стълбове, с помощта на спирални въжени анкери или самопробивни анкери с гъвкави глави. Този тип съоръжения са подходящи за ширнири до 15 м.
 
UX прегради: при по-широки корита
 
За анкериране на UX преградите е препоръчително да се използват два стълба, разположени директно в речното легло. Този тип съоръжения са подходящи за ширини до приблизително 25 м.
 
Широка област на проложение
 
► единични прегради за задържане на малки наносни потоци;
► каскада от прегради за задържане на големи наносни потоци;
► прегради за поемане на енергията на наносния поток;
► защита от запушване на корита;
► като елемент за дренаж на колектор за баластра; 
► като буна при корекция на речни корита;
► за защита от обрушване и ерозия;
► за защита на бреговете от ерозия.
 

Партньори

GEOBRUGG
KICIMAN
PRS
а.р.а.с.