ПРЕГРАДИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
СПИРАЛО-ВЪЖЕНИ МРЕЖИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ВИСЯЩИ СКАЛНИ БЛОКОВЕ
ЗАЩИТА ОТ ПРИРОДНИ ОПАСНОСТИ
ПРЕГРАДИ ЗА НАНОСИ
ПРЕГРАДИ И ЕКРАНИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
Габиони
Габионни матраци
Геоклетки-PRS

Продукти


Мрежа ТЕССО® при подземни галерии и тунели

Мрежа ТЕССО® при подземни галерии и тунели

Мрежа ТЕССО® при подземни галерии и тунели

В минната промишленост и при изграждането на тунели, високоякостната стоманена телена мрежа ТЕССО® предпазва от падащи камъни и образуване на напукване на скалите

 
Тесотве, проведени от Западен Австалийски Минен Университет (WASM) доказват, че мрежата ТЕССО® поема по-големи статични и динамични сили в сравнение с традиционните укрепителни мрежи. Инсталационният оператор MESHA е съвместим с всички лафети и осигурява бързо, безопасано и полагане на ТЕССО мрежата.
 
Предимства на мрежата ТЕССО® в минната промишленост и при изграждането на тунели
 
► лесно, бързо и механизирано инсталиране (до 30% по-бързо в сравнение със заварените телени мрежи );
► по-висок капацитет за абсорбиране на енергия в сравнение със заварените телени мрежи;
► рулата ТЕССО® мрежа се инсталират с помощта на инсталационния оператор MESHA®, свеждайки до минимум ръчният труд;
► в зависимост от конретните характеристики и благодарение на по-високия капацитет за поемане на силите на мрежата TECCO®, е възможно  използването на по-малко анкери;
► възможно е използването на мрежи с различни ширини и диаметър на телта от 2 до 4 мм.;
► по-малко застъпване при изграждането на тунели в сравнение със заварените телени мрежи;
► по-добра антикорозионна защита в сравнение със заварените телени мрежи;
► лесен транспорт и складиране на мрежата ТЕССО®.

Партньори

GEOBRUGG
KICIMAN
PRS
а.р.а.с.