ПРЕГРАДИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
СПИРАЛО-ВЪЖЕНИ МРЕЖИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ВИСЯЩИ СКАЛНИ БЛОКОВЕ
ЗАЩИТА ОТ ПРИРОДНИ ОПАСНОСТИ
ПРЕГРАДИ ЗА НАНОСИ
ПРЕГРАДИ И ЕКРАНИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
Габиони
Габионни матраци
Геоклетки-PRS

Продукти


ДРЕНАЖЕН ГЕОКОМПОЗИТ ENKADRAIN®

ДРЕНАЖЕН ГЕОКОМПОЗИТ ENKADRAIN®

ДРЕНАЖЕН ГЕОКОМПОЗИТ ENKADRAIN®

Дренирането на водата е съществен проблем в строителството, тъй като над 70% от конструктивните повреди на материали и компроментирането на различни решения се дължат на водата (недобър дренаж или некачествено уплътнение).

Конвенционалните еднопластови системи за дренаж от един минерален слой не осигуряват нужната степен на филтрация и са ценово неефективно решение.

За дълготраен и ефективен дренаж е препоръчително използването на дренажни геокомпозити, които се състоят от синтетично ядро/сърцевина и филтрационни слоеве. Те осигуряват необходимата степен на дренаж, както и защита на непромукаемите мембрани и облицовъчни покрития от механични повреди. Гъвкавите и леки дренажни геокомпозити също така имат шумоизолираща функция. 

    Дренажните геокомпозити от гамата Enkadrain® се състоят от триизмерна сърцевина, едностранно или дустранно покрита с тъкан/нетъкан геотекстил или непропусклива мембрана.  Характеризират се свисок дренажен капацитет (коефициент на порьозност на сърцевината – повече от 95%), гъвкавост, биологическа и химическа устойчивост. Те са изключително леки и лесни за полгане и отговарят на изискванията за пожарна безопасност (включително и на стриктните Швейцарски стандарти за пожарна безопаснот при изграждането на тунели).

 

Дренажните геокомпозити Enkadrain® са доказали своята ефективност с течението на времето и имат редица приложения:

Дренаж на основи;

 

Играждане на паркинги;

 

► Рекултивация на депа за отпадъци и др.

 

► Изграждане на пътни настилки;

 

► Изграждане на тунели;

 

► Дренаж на подпорни стени;

► Изграждане на зелени покриви;

 

 

 

 

Дренажните геокомпозити Enkadrain® с ширина 5м. са особено подходящи за приложение на големи площи например за дренаж при закриването на сметища, изграждане на депа за отпадъци и др.

Дренажните геокомпозити Enkadrain® са разделени в няколко групи, според основните области на тяхното приложение:

Enkadrain Standard 

► подходящ за използване при неспецифични приложения, където не се изисква наличието на проект;

► доставя се на ролки с малки размери, придружени с иснтрукции за съхранение и полагане; 

► покрива приложимите стандартни по отношение на дренажните и защитни слоеве;

Enkadrain Premium 

► използва се за приложения в гражданското строителство, където се изисква по-висока функционалност;

► покрива приложимите стандарти;

► с дебелина от 10 до 20 мм;

► намалява нивото на предавания през почвата шум;

 

Enkadrain CK 

► подходящ за специфични приложения в тунелното и гражданското строителство;  

► едностранно покрит с водонепропусклив слой, специално подбран съгласно проектните спецификации и желаните функции;

► наличен специален продукт за изпълнение на торкет върху него;

 

Enkadrain Wide 

► дренежен геокомпозит с ширина 5 м. , който се използва главно при депа за отпадъци и други приложения, изискващи надежден дренаж на големи площи;

► ядрото и филтрационните слоеве се проектират специално за всяко конкретно приложение, като филтрационният слой бива надлъжно закрепян към сърцевината през равни интервали;

Enkadrain Findrain

► подходящ за приложение като алтернатива на конвенционалния “Френски дренаж“; 

► проектиран за широк диапазон от размери на дренажните тръби, които се доставят допълнително и се поставят в дренажния геокомпозит Findrain посредством вътрешни нишки.

 

 

Партньори

GEOBRUGG
KICIMAN
PRS
а.р.а.с.