ПРЕГРАДИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
СПИРАЛО-ВЪЖЕНИ МРЕЖИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ВИСЯЩИ СКАЛНИ БЛОКОВЕ
ЗАЩИТА ОТ ПРИРОДНИ ОПАСНОСТИ
ПРЕГРАДИ ЗА НАНОСИ
ПРЕГРАДИ И ЕКРАНИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
Габиони
Габионни матраци
Геоклетки-PRS

Продукти


Повишаване на доходността

Повишаване на доходността

Повишаване на доходността

 

Увеличават доходността: Гъвкавите прегради за защита от падащи камъни осигуряват по-добър достъп до рудните залежи

 
Стръмните изкопи дават възможност за по-добър достъп до кариерите и отстраняване на по-малко количество безрудни скали. Въпреки това опасността от падащи камъни, откъсване на скални блокове и частични свличания на откосите на рудника често предотвратяват такива планове, тъй като традиционните мерки за защита със стоманени козирки, телени въжета и мрежи често не  предоставят задоволителна защита. 
 
Гъвкавите прегради за защита от падащи камъни при открити рудници, тествани при изключителни нива на енергия на удара, се инсталират, за да подсигурят достъпа с по-стръмни откоси до залежите, като в същото време осигуряват ефективна защита на работници, оборудване, пътища за достъп, тунели и сгради. Спестените разходи и стойността на допълнителното колчество руда значително надвишават разходите за инсталиране на гъвкавите прегради за защита от падащи камъни.
 
Повишаване на добива чрез инсталиране на гъвкави прегради за защита от падащи камъни
 
С добре планираното използване на преградите от мрежи от пръстени може да бъде намалена ширината на бермата, височината на бермата може да бъде удвоена или бермите могат да бъдат премахнати. Защо? Защото гъвкавите прегради поемат защитните функции на бермите. В идеалния случай производителността може да бъде повишена чрез мерките за защита от падащи камъни посредством гъвкавите прегради за защита от падащи камъни, без работниците и машините да бъдат излагани на риск.
 
Лесен монтаж
 
С наземни планки в линия, с наличните сондажни техники и  голямо разстояние между стълбовете, преградите за защита от падащи камъни на Geobrugg се монтират лесно. Не изискват използването на специално оборудване за монтаж. След настъпване на събитие, преградата може лесно да бъде почистена, независимо от това дали е с или без задържащи въжета.
 
Максимална мобилност
 
Щом дейността се премести в друг сектор на мината, гъвкавите прегради за защита от падащи  камъни могат да бъдат демонтирани и инсталирани там, където е необходимо.
 

Партньори

GEOBRUGG
KICIMAN
PRS
а.р.а.с.