ПРЕГРАДИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
СПИРАЛО-ВЪЖЕНИ МРЕЖИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ВИСЯЩИ СКАЛНИ БЛОКОВЕ
ЗАЩИТА ОТ ПРИРОДНИ ОПАСНОСТИ
ПРЕГРАДИ ЗА НАНОСИ
ПРЕГРАДИ И ЕКРАНИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
Габиони
Габионни матраци
Геоклетки-PRS

Продукти


ГЕОМЕМБРАНА

ГЕОМЕМБРАНА

ГЕОМЕМБРАНА

Геомембраната JUNIFOL® се произвежда от технически подбран гранулат от полиетилен с висока плътност (HDPE), полипропилен (PP) или полиетилен с ниска плътност (LDPE) чрез внимателно контролиран процес на екструзия. Геомембраната JUNIFOL® запазва своите характеристики (механични, хидравлични, физични) и усточйвост в дългосрочен план, дори и при приложения в агресивни среди. 

Геомембраните от PE-HD и PE-LLD имат отлични механични и хидравлични характеристики и осигуряват устойчивост на химикали. Също така изпълняват функцията на преграда за попадането на микроорганизми, плесен и прорастването на корени, осигуряват високи показатели на непропускливост на газове (метан, радонов газ) и са стабилизирани срещу UV лъчи. Геомембраната JUNIFOL® не променя качеството на питейната вода при допир. 
 
JUNIFOL® се произвежда в две основни ширини – 5,1 и 8,0 м. и плътност от 0,6 до 3,0 мм. като е възможно осигуряването на три вида повърхност:
 
► гладка / гладка;
► гладка / грапава;
► грапава / грапава.
 
Стандартно геомембраната JUNIFOL®  се доставя в черен цвят. Възможна е доставка в други цветове по предварителна заявка. 
 
Геомембраната JUNIFOL® се произвежда в съответствие с всички приложими европейски стандарти и процедури за безопастност и разполага със СЕ знак за съответствие. JUNIFOL® покрива и отговаря на редица национални стандарти (BAM, ÖNORM S 2073, ASQUAL, KIWA, BECETEL, DIBt), както и изикванията на GRI-GM13 и GRI-GM17.
 
Дългогодишният опит и висококачествените материали, използвани при производството правят геомембраната JUNIFOL® подходящо решение на широк кръг инженерни проблеми в областта на:
 
► Екологично строителство - изолиране на дъното и рекултивация на сметища за битови отпадъци;
► Хидроинженерно строителство - изолация на основи на водохранилища, напоителни канали, прагове и диги, защита от инфилтрация на вода при езера, морета, реки, канали, резервоари за питейна вода и др.;
► Транспортно строителство - изолация на пътища, магистрали, ж.п линии, тунели, мостове, виадукти, паркинги, бензиностанции и др. с цел предотвратяване замърсяването на подпочвени води;
► Минна и химическата промишленост, производство на енергия – изолация на септични ями и водоеми за промишлени и селскостопански отпадъчни води;
► Жилищното строителство.
 

Партньори

GEOBRUGG
KICIMAN
PRS
а.р.а.с.