ПРЕГРАДИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
СПИРАЛО-ВЪЖЕНИ МРЕЖИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ВИСЯЩИ СКАЛНИ БЛОКОВЕ
ЗАЩИТА ОТ ПРИРОДНИ ОПАСНОСТИ
ПРЕГРАДИ ЗА НАНОСИ
ПРЕГРАДИ И ЕКРАНИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
Габиони
Габионни матраци
Геоклетки-PRS

Продукти


ГАБИОНИ

ГАБИОНИ

ГАБИОНИ

Габионите представляват правоъгълни елементи - „кошове” с различни размери, произведени от шестоъгълна, двойноусукана телена мрежа с отвори 5х7, 6х8, 8х10 или 10х12. При производството им е възможно осигуряване на три вида трайно антикорозионно покритие:

► поцинковане;

► покритие GALFAN®  (Zn95%Al5%);

► GALFAN® + PVС. 

Доставят се в сгънат вид и се сглобяват на място на обекта. За монтажа им се използват стоманена тел или стоманени пръстени. Запълват се с речни или кариерни камъни с подходяща спрямо растера на мрежата фракция. Габионите се предлагат в различни дължини, широчини и височини. Освен стандартни размери габиони, могат да се доставят и габиони с нестандартни размери.

Габионите с дължина по-голяма от 2 м са разделени на всеки 1 м посредством вертикални панели, наречени диафрагми. Габионите с височина до 0,5 м или такива, чиито хоризонтални размери са неколкократно по-големи от височината им, се наричат габионни матраци. Друга разновидност на габионите са т.нар. „сак” габиони.

 

Предимства на габионите

Гъвкавост: 

Благодарение на своята гъвкавост, габионите допускат по-големи слягания на основата, отколкото при стандартните решения и понасят големи натоварвания, без да се разрушат самите съоръжения. 

Дълготрайност:

Дълбоко поцинкованата телена мрежа, от която се произвеждат габионите, има много дълъг живот. При по-агресивни среди е препоръчително да се използват габиони от GALFAN® поцинкована тел. Покриването на телта с PVC допълнително удължава дълготрайността на съоръжението и е подходяща при изграждането на хидротехнически съоръжения. Друг фактор за дълготрайността на габионите е и уплътняването на почвените и скални наноси в празнините на габионите, както и прорастването на растителност по тяхната повърхност. Добре изпълнените съоръжения от габиони могат да останат в отлично състояние за десетилетия напред.

Пропускливост:

Габионите осигуряват ефективна пропускливост и са самодрениращи се, което ги прави подходящи при защита срещу ерозия на речни корита, стръмни откоси, скатове и др. 

Здравина: 

Габионите могат да поемат голямо количество енергия и вследствие на възможността си за ограничена вътрешна деформация, намаляват активния земен натиск, действащ върху подпорната стена.

Икономичност: 

Съоръженията от габиони са много по-икономични в сравнение с традиционните, особено в случаите, когато камъкът за запълването им се намира в близост до обекта. Изградените съоръжения се характеризират и с икономична експлоатация. Тяхната икономичност се дължи и на опростената конструкция, лесния им монтаж и намаления обем дейности по подготовката на самите съоръжения.

Екологичност:

Габионите допускат прорастването на растения и дървета и по този начин отлично се вписват в заобикалящата ги околна среда, запазвайки в максимална степен естествения вид на ландшафта.

 

Основни приложения на габионите

Лесният монтаж на габионите и тяхната гъвкавост ги правят подходящи при изграждането на бързотоци, буни, водостоци и други хидротехнически съоръжения.      

        Габионите намират приложение най-вече при: 

► изграждането на подпорни, укрепителни и „джоб” стени;

► изграждането на хидравлични и дънни прагове;

► защита от ерозия  и укрепване на речни брегове;

► корекция на реки и дерета;

► укрепване на диги, склонове, откоси, свлачища, пътища и магистрали. 

 

Телената мрежа, използвана за проиводството на габиони, отговаря на изискванията на EN 10223-3, a самите габиони покриват стандарта ASTM A 975-97.

Габионите са ефективно решение на проблеми, свързани със стабилизация на земни повърхности и дренаж на води.

 

 

Допълнителна информация

Стандартни размери габиони_Геотех Груп ООД

Партньори

GEOBRUGG
KICIMAN
PRS
а.р.а.с.