ПРЕГРАДИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
СПИРАЛО-ВЪЖЕНИ МРЕЖИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ВИСЯЩИ СКАЛНИ БЛОКОВЕ
ЗАЩИТА ОТ ПРИРОДНИ ОПАСНОСТИ
ПРЕГРАДИ ЗА НАНОСИ
ПРЕГРАДИ И ЕКРАНИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
Габиони
Габионни матраци
Геоклетки-PRS

Продукти


ПРЕГРАДИ ПРИ ПЛИТКИ СВЛАЧИЩА

 

Гъвкави прегради за защита при плитки свлачища

 
Гъвкавите прегради за защита при плитки свлачища, са направени от високоякостна стоманена мрежа и се използват за защита на пътища, жилищни зони и ж.п. линии.Обстойни тестове в 1:1 условия, в съответствие с Швейцарския Федерален Институт за Изследване на Горите, Снега и Ландшафта (WSL), проведени на три тестови площадки, потвърждават функционалността на гъвкавите прегради за защита при плитки свлачища.
  
Симулирането на плитките свлачища се осъществява посредством пускането на голямо количество материал. Тестовите прегради се разполагат в края на зоната за ускорение с цел да бъдат изследвани не само действащите сили при първоначалния контакт и капацитета за запълване, а също така и взаимодействието между запълващия материал и гъвкавите прегради, възникващите динамични и статични сили.
 
За разлика от гъвкавите прегради за защита при наноси, гъвкавите прегради за защита при плитки свлачища са предназначени за рискови откоси.
 

Партньори

GEOBRUGG
KICIMAN
PRS
а.р.а.с.