ПРЕГРАДИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
СПИРАЛО-ВЪЖЕНИ МРЕЖИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ВИСЯЩИ СКАЛНИ БЛОКОВЕ
ЗАЩИТА ОТ ПРИРОДНИ ОПАСНОСТИ
ПРЕГРАДИ ЗА НАНОСИ
ПРЕГРАДИ И ЕКРАНИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
Габиони
Габионни матраци
Геоклетки-PRS

Продукти


ЗАЩИТА ОТ ПРОПАДАНЕ НА ПЪТИЩА

Съществува риск от пропадане на пътни настилки по пътища и магистрали? Нашата система за защита от пропадане на пътни настилки предотвратява разрушаването им и предпазва пътниците.

 

Системата ERFA функционира като частична защитна мярка за предотвратяване на риска от пропадане на пътища чрез лесни и ценово ефективни дейности. В случай на пропадане, системата се деформитра до ниво, което е видимо, но не застрашава участниците в движението. В сравнение с коравите конструкции, тя реагира незабавно, предотвратявайки постепенното пропадане на подпочвания пласт.
 
Компоненти
 
Системата за защита от пропадане на пътища се състои от:
 
   
стандартни армировъчни нишки, който функционират като линейни носещи елементи     високоякостна стоманена мрежа с форма "диамант", като елемент за хоризонтално разпредление на силите. 
 
 
Оразмеряване
 
При системата ERFA дебелината на почвения пласт, биндера  и горните слоеве  е относително малка в сравнение с диаметъра на пропадащия участък и в резултат на това не може да се формира носещ свод.  В съответствие с "модела за слягане", цялата приложена сила се поема от мембраната. Силите се предават линейно, по надлъжната ос на пътя. Процесите в системата за защита от пропадане на пътни настилки ERFA се основават на анизотропни характеристики, което позволява да се оразмери за съответният клас.
 
Изпитвания
 
В потвърждение на устойчивото функциониране на системата ERFA са проведени обстойни 1:1 полеви тестове. Първоначално е положен един пласт асфалт и след това пласт от ломен камък с дебелина 20 см. и ширина 2,5 м. Моделираното пропадане се проявява под формата на правоъгълна вдлъбнатина с ширина 3 м. При проведените изпитвания с различни параметри, при натоварване от 30,4 т., се образува вдлъбнатина в центъра на плочата от близо 20 см.  
 
Полагане
 
Системата за защита от пропадане на пътища ERFA се полага върху пласта от ломен камък, преди първия битумен, хидравлично свързващ пласт или циментовата стабилизация.  Разходите за изкопни работи и в частност за възстановявания или "кърпене" са минимални. Оразмерителната концепция позволява адаптиране към тези изисквания.
 

Партньори

GEOBRUGG
KICIMAN
PRS
а.р.а.с.