ПРЕГРАДИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
СПИРАЛО-ВЪЖЕНИ МРЕЖИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ВИСЯЩИ СКАЛНИ БЛОКОВЕ
ЗАЩИТА ОТ ПРИРОДНИ ОПАСНОСТИ
ПРЕГРАДИ ЗА НАНОСИ
ПРЕГРАДИ И ЕКРАНИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
Габиони
Габионни матраци
Геоклетки-PRS

Продукти


ГЕОСИНТЕТИКА

 

Геосинтетичните материали представляват полимерни продукти, които намират все по-голямо приложение в строителството при решаване на редица инженерни проблеми. Основните функции на геосинтетичните материали са - разделяне, филтрация, армиране и защита.  Геосинтетичните продукти се отличават с високи якости, стабилност на физико-механичните характеристики, дълготрайност, устойчивост на биологичното, химическото въздействие на почвената среда и  корозия. Поради тези си характеристики те са предпочитани при изграждането на екологични проекти като:

 

► Депата за битови, индустриални и опасни отпадъци;

► Лагуни;

► Хвостохранилища;

► Канали и др.

 

Коректната специфицикация и прилагане на геосинтетичните материали е от съществено значение, както за правилното изпълнение на техническото решение, така и за неговата ефективност. Използването им спомага за постигане на оптимално съотношение между технико-икономическите и екологични показатели на проектите.

 

За разрешаване на проблеми в областта на геосинтетиката, ГЕОТЕХ ГРУП предлага:

 

дренажни геокомпозити;

геомембрани;

тъкани геотекстили;

нетъкани геотекстили;

геоклетки;

 

 


Партньори

GEOBRUGG
KICIMAN
PRS
а.р.а.с.