ПРЕГРАДИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
СПИРАЛО-ВЪЖЕНИ МРЕЖИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ВИСЯЩИ СКАЛНИ БЛОКОВЕ
ЗАЩИТА ОТ ПРИРОДНИ ОПАСНОСТИ
ПРЕГРАДИ ЗА НАНОСИ
ПРЕГРАДИ И ЕКРАНИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
Габиони
Габионни матраци
Геоклетки-PRS

Продукти


ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА PRS-NEOWEB®

 

     Геоклетъчната система PRS-Neoweb® е рационално решение на проблеми, свързани със стабилизиране и укрепване на почви. Тя намира редица приложения  в строителството и изграждането на транспортна инфраструктура. PRS-Neoweb® има безспорни предимства спрямо конвенционалните геоклетъчни системи по отношение на инеженринга, монтажа, икономичността на решението, както и на самия материал. Тя се базира на взаимодействието между запълващия материал, стените и геометрията на клетките. PRS-Neoweb® геоклетките имат триизмерна структура тип "пчелна пита". PRS-Neoweb® геоклетъчнатa затваряща система запазва уплътняването на почвата, като по този начин осигурява дългосрочното стабилизиране и увеличена конструктивната здравина. 

     Благодарение на уникалната нова полимерна сплав - Neoloy®, на основата на нано-влакна в полиолефинова матрица, геоклетките PRS-Neoweb® съчетават еластичността на HDPE със стабилността на размерите и устойчивостта на провлачване на полиестера.
 
     Конвенционалните геоклетки, приозведени от HDPE, не притежават коравина и издръжливост, което ограничава използването им само за контрол на ерозията и при пътища с неинтезивен трафик. Ето защо PRS създаде Neoloy®, която осигурява дългосрочна устойчивост на:
 
                ► провлачване;
 
                ► образуване на пукнатини;
 
                ► екстремни температури;
 
                ► оксидация;
 
                ► UV лъчи.
 
     PRS-Neoweb® е единствената геоклетъчна система, специално проектирана за критични приложения, като павирани пътища, ж.п. линии и високи подпорни стени, където се изискват дългосрочно високи якостни показатели. За оптимално специфициране на геоклетъчната система, са разработени 4 различни категории геоклетки на база дългосрочното поведение и акумулираната пластична деформация при различни натоварвания, честотност и температури.
 
        Геоклетъчната система PRS-Neoweb® осигурява по-структурно укрепване на основата и/или подложните пластове на  настилката спрямо всяко друго проектно решение с геосинтетични материали. PRS-Neoweb® подобрява модулът на запълващия материал, което заздравява пътната настилка. PRS-Neoweb® е единствената високоякостна геоклетъчна система, която отговаря на изискванията на съвременната транспортна инфраструктура за дългосрочно заздравяване на настилката при магистрали, ж.п. линии и пристанища.

Партньори

GEOBRUGG
KICIMAN
PRS
а.р.а.с.