ПРЕГРАДИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
СПИРАЛО-ВЪЖЕНИ МРЕЖИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ВИСЯЩИ СКАЛНИ БЛОКОВЕ
ЗАЩИТА ОТ ПРИРОДНИ ОПАСНОСТИ
ПРЕГРАДИ ЗА НАНОСИ
ПРЕГРАДИ И ЕКРАНИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ
Габиони
Габионни матраци
Геоклетки-PRS

Продукти


За решаване на редица инженерни проблеми ГЕОТЕХ ГРУП предлага:

СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАЩИ КАМЪНИ

ГЕОТЕХ ГРУП съвместно с Geobrugg Geohazard Solutions, Щвейцария предлага системи от мрежи и оплетки от високоякостна стоманена тел за защита от природни опасности като падащи камъни, неукрепени откоси, свлачища, лавини и наноси.


ГАБИОНИ И ЗАЩИТНИ ОГРАДНИ СИСТЕМИ

ГЕОТЕХ ГРУП предлага габиони от шестоъгълна двойноусукана телена мрежа с три вида трайно антикорозионно покритие, широко използвани при изграждането на подпорни стени, защитни облицовки при вертикални планировки на терени, укрепване на откоси, корекция на реки и дерета, хидравлични и дънни прагове, стабилизацията и укрепването на диги, свлачища, брегове, пътища и магистрали.


ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА PRS-NEOWEB®

Геоклетъчната система PRS-Neoweb® е рационално решение на проблеми, свързани със стабилизиране на почви и укрепване в строителството и транспортната инфраструктура. Тя се базира на взаимодействието между запълващия материал, стените и геометрията на клетките. PRS-Neoweb® геоклетъчнатa затваряща система запазва уплътняването на почвата, като по този начин осигурява дългосрочното стабилизиране и увеличена конструктивната здравина.


ГЕОСИНТЕТИКА

Съвместно с водещи световни производители ГЕОТЕХ ГРУП  предлага геосинтетичните материали за решаване на редица инженерни проблеми при пътно-трнспортното и тунелното строителството, хоризонтални и вертикални дренажи, укрепване на свлачища и борба с ерозията, мостовото строителство, хидротехнически съоръжения, депата за битови, индустриални и опасни отпадъци.


Партньори

GEOBRUGG
KICIMAN
PRS
а.р.а.с.